Pirteiden ja Jaarlin Poikien vaeltajaryhmän matka Lappiin 1978. Filmin kesto 09:12. (alun perin kuvattu kaitafilmille – ei ääntä)