Vuoden 1945 jälkeen, toiminnan sodan jälkeen alettua, ei leirejä huonon taloudellisen tilanteen vuoksi pystytty joka vuosi järjestämään. Vuonna 1946 leiri ainakin pidettiin Jukka Hannukkalan johdolla. Vuoden 1955 jälkeen lippukunnan talvi-ja kesäleirit alkoivat olla säännöllisiä joka vuosi.

Perinteellisenä kesäleiripaikkana on tänä ajanjaksona ollut Tyrvännön Lammassaari. Kuusamo ja Lappi ovat tulleet suosituimmiksi vuoden 1964 jälkeen. Talvileiri taas on pidetty tavallisesti Taka-Hätilässä. Leiriläisten määrä lisääntyi selvästi siirryttäessä 50-luvulta 60-luvulle.